Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1236 - Tijdelijk politiereglement - Festival Shapes 24 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 mei 2023 het tijdelijk politiereglement voor het Festival Shapes in de Kaltissenstraat op 24 juni 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1236 op de gemeentelijke website vanaf 15 mei 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.