Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1234 - Tijdelijk politiereglement - Kermissen Kinrooi 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 24 april 2023 het tijdelijk politiereglement voor de Kermissen Kinrooi 2023 weekend 28 mei 2023 en weekend 3 september 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1234 op de gemeentelijke website vanaf 27 april 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.