Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1231 - Tijdelijk politiereglement - uitbreiding terras aan café Biej Nelis, Vroenhof 7, van 1 juni 2023 tot en met 18 september 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17 april 2023 het tijdelijk politiereglement voor een uitbreiding terras aan café Beej Nelis van 1 juni 2023 tot en met 18 september 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1231 op de gemeentelijke website vanaf 25 april 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.