Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1230 - tijdelijk politiereglement - steengoed Maastriatlon 1 en 2 juli 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17 april 2023 een tijdelijk politiereglement goed inzake de Steengoed Maastriatlon op 1 juli 2023 (jeugdreeksen) en op 2 juli 2023 (volwassen reeksen)

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1230 op de gemeentelijke website van 25 april 2023 tot en met 4 juli 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.