Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1229 - goedkeuring aanpassing reglement ambulante handel

De gemeenteraad keurde op 3 april 2023 het aangepast reglement op ambulante handel goed.

Het werd hier gepubliceerd op 13 april 2023 onder bekendmaking 1229.

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.