Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1228 - Tijdelijke afwijking op gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen

De burgemeester keurde op 30 maart 2023 de tijdelijke afwijking op het gecoördineerd politiereglement op de Maasplassen goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1228 op de gemeentelijke website vanaf 30 maart 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.