Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1226 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Zandveldstraat 15 juli 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 maart 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van de Zandveldstraat op 15 juli 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1226 op de gemeentelijke website vanaf 29 maart 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.