Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1225 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Schuttersstraat op 17 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 maart 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van de Schuttersstraat op 17 juni 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1225 op de gemeentelijke website vanaf 29 maart 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.