Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1220 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod achterkant parking Dorpshuis wegens ceremonie / receptie van een huwelijk op 3 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 maart 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het parkeerverbod op de parking aan de achterkant van het Dorpshuis ten behoeve van een ceremonie / receptie van een huwelijk op 3 juni 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1220 op de gemeentelijke website vanaf 15 maart 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.