Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1219 - Tijdelijk politiereglement - First of Season festival 5 en 6 mei 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 maart 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het First of Season festival 2023, ingericht door Clubhuis het Sjavakel, Groezenstraat 13 te Molenbeersel op 5 en 6 mei 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1219 op de gemeentelijke website vanaf 15 maart 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.