Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1215 - Tijdelijk politiereglement - kapellenfestival Maasgalmkapel Kessenich op 29 en 30 april 2023, parkeerverbod toegangsweg sporthal Kessenich

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 februari 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het parkeerverbod op de toegangsweg naar de sporthal in Kessenich ten gevolge van het kapellenfestival van de Maasgalmkapel van Kessenich op 29 en 30 april 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1215 op de gemeentelijke website vanaf 1 maart 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.