Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1209 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Binnenweg op 7 juli 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 februari 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van de Binnenweg op 7 juli 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1209 op de gemeentelijke website vanaf 13 februari 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.