Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1204 - Tijdelijk Politiereglement - Voetbaltornooi FC Maasland 26 en 27 augustus 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 23 januari 2023 het tijdelijk politiereglement inzake het voetbaltornooi FC Maasland op 26 en 27 augustus 2023, goed. 

Dit politiereglement wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1204 op de gemeentelijke website vanaf 30 januari 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.