Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1191 - Tijdelijk politiereglement - sneukeltocht Geistingen op 28-12-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 14 november 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de Sneukeltocht te Geistingen op 28 december 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1191 op de gemeentelijke website vanaf 21 november 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.