Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1190 - Tijdelijk politiereglement - Kerstmarkt en kerstmannenrun centrum Kinrooi op 17-12-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 oktober 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de Kerstmarkt "Warm Kinrooi" en de kerstmannenrun in het centrum van Kinrooi op 17 december 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1190 op de gemeentelijke website vanaf 8 november 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.