Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1189 - Tijdelijk politiereglement - Festival Shapes op 11-11-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 oktober 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het Festival Shapes in de Kaltissenstraat 1 op 11 november 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1189 op de gemeentelijke website vanaf 8 november 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.