Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1185 - Tijdelijk politiereglement - uitbreiding terras bij café Bert'us tgv WK voetbal van 11-11-2022 tem 18-12-2022, nieuwe ingangsdatum

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 24 oktober 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de uitbreiding van het terras bij café Bert'us ten gevolge van het WK voetbal van 11 november 2022 tot en met 18 december 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1185 op de gemeentelijke website vanaf 26 oktober 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.