Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1176 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod op Dorpsplein 5 van 13-10-2022 tem 14-10-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 september 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het parkeerverbod op Dorpsplein 5, ten behoeve van het openen van een nieuwe zaak, van 13 oktober 2022 tot en met 14 oktober 2022 , goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1176 op de gemeentelijke website vanaf 15 september 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.