Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1175 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Hurkenstraat op 01-10-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 september 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van de Hurkenstraat op 1 oktober 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1175 op de gemeentelijke website vanaf 15 september 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.