Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1164 - Tijdelijk politiereglement - Slalom Leuerbroek 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 augustus 2022 het tijdelijk politiereglement inzake slalom Leuerbroek 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1164 op de gemeentelijke website vanaf 11 augustus 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.