Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1154 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Bosstraatje

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 juli 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van buurtvereniging het Bosstraatje op 20 augustus 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1154 op de gemeentelijke website vanaf 13 juli 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.