Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1146 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod op de grasweides onderaan het Bastion van 20 juni 2022 tot en met 31 december 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 juni 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het parkeerverbod op de grasweides onderaan het Bastion vanaf 20 juni 2022 tot en met 31 december 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1146 op de gemeentelijke website vanaf 27 juni 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.