Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1143 - goedkeuring aanvullend reglement op het wegverkeer - uitbreiding bebouwde kom N78 Venlosesteenweg Ophoven-Geistingen

De gemeenteraad keurde op 13 juni 2022 het aanvullend reglement op het wegverkeer inzake uitbreiding bebouwde kom N78 Venlosesteenweg Ophoven - Geistingen in de gemeente Kinrooi goed.

Het werd hier gepubliceerd onder bekendmaking 1143 vanaf 20 juni 2022.  

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.