Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1141 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Meytersveld 25 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 juni 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van Meytersveld op 25 juni 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1141 op de gemeentelijke website vanaf 15 juni 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.