Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1138 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Greuwkensveld 2 juli 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 23 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van Greuwkensveld op 2 juli 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1138 op de gemeentelijke website vanaf 30 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.