Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1137 - Tijdelijk politiereglement - inrichting speelstraat Meytersveld en Hilvenhof juli en augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 23 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de inrichting van een speelstraat in Meytersveld en in Hilvenhof voor juli en augustus 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1137 op de gemeentelijke website vanaf 30 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.