Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1136 - Tijdelijk politiereglement - toestemming doortocht motorrun op grondgebied van gemeente Kinrooi op 26 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de toestemming voor de doortocht van een motorrun ten voordele van personen met een handicap op grondgebied van de gemeente Kinrooi op 26 juni 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1136 op de gemeentelijke website vanaf 12 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.