Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1135 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod parking sporthal voor schoolfeest basisschool Bommesaar Kessenich op 22 mei 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het parkeerverbod op de parking aan de sporthal ten gevolge van het schoolfeest van basisschool De Bommesaar Kessenich op 22 mei 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1135 op de gemeentelijke website vanaf 12 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.