Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1134 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Binnenweg op 1 juli 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van de Binnenweg op 1 juli 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1134 op de gemeentelijke website vanaf 12 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.