Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1133 - Tijdelijk politiereglement - opentuinendag Velt Kinrooi op 4 en 5 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de gedeeltelijke afsluiting van de Truyenstraat voor doorgaand verkeer ter gelegenheid van de opentuinendag van Velt Kinrooi op 4 en 5 juni 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1133 op de gemeentelijke website vanaf 12 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.