Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1129 - Tijdelijk politiereglement - inrichting rommelmarkt op parkeerplaats aan de Stegel van 1 tot en met 3 juli 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het inrichten van een rommelmarkt op de parkeerplaats aan de Stegel van 1 tot en met 3 juli 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1129 op de gemeentelijke website vanaf 4 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.