Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1128 - Tijdelijk politiereglement - Bastionfestival 13 en 14-08-2022 en tijdelijke opheffing aanlegverbod voor passanten aan de steiger

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 mei 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het Bastionfestival op 13 en 14 augustus en een tijdelijke opheffing van het aanlegverbod voor passanten aan de steiger, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1128 op de gemeentelijke website vanaf 4 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.