Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1127 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod voor vrachtwagens parking evenementenplein Donkstraat Ophoven op 04-06-2022 ter gelegenheid van Maasland Foutste Party

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 25 april 2022 het tijdelijk politiereglement inzake het parkeerverbod voor vrachtwagens op de parking van het evenementenplein in de Donkstraat te Ophoven ter gelegenheid van de Maasland Foutste Party, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1127 op de gemeentelijke website vanaf 3 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.