Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1126 - Tijdelijk politiereglement - kermis Kessenich 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 25 april 2022 het tijdelijk politiereglement inzake kermis Kessenich 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1126 op de gemeentelijke website vanaf 3 mei 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.