Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1125 - Tijdelijk politiereglement - kermis Ophoven weekend 12-06-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 11 april 2022 het tijdelijk politiereglement inzake kermis Ophoven in het weekend van 12 juni 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1125 op de gemeentelijke website vanaf 13 april 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.