Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1123 - tijdelijk politiereglement - steengoed Maastriatlon 2 en 3 juli 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 11 april 2022 een tijdelijk politiereglement goed inzake Steengoed Maastriatlon op 2 juli 2022 (jeugdreeksen) en op 3 juli 2022 (volwassen reeksen)

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1123 op de gemeentelijke website van 13 april 2022 tot en met 4 juli 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.