Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1121 - Tijdelijk politiereglement - kermissen Kinrooi 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 28 maart 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende de kermissen Kinrooi 2022 tijdens het weekend van 5 juni 2022 en het weekend van 4 september 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1121 op de gemeentelijke website vanaf 30 maart 2022 tot en met 6 september 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.