Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1120 - Tijdelijk politiereglement - Bökkestal tijdens het Bökkerieje op 29-05-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 21 maart 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende de Bökkestal tijdens het Bökkerieje te Kessenich op 29 mei 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1120 op de gemeentelijke website vanaf 24 maart 2022 tot en met 30 mei 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.