Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1111 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest 't Meuleheukske op 18-06-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 maart 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende het buurtfeest van 't Meuleheukske in de Schuttersstraat op 18 juni 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1111 op de gemeentelijke website vanaf 14 maart 2022 tot en met 19 juni 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.