Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1108 - Tijdelijk politiereglement - ponytornooi op 30-07-2022 en ruitertornooi op 37-07-2022 Rijvereniging LRV Meeuwen

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 maart 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende het ponytornooi op 30 juli 2022 en het ruitertornooi op 31 juli 2022 door rijvereniging LRV Meeuwen op de terreinen van Dongs Kamp Ophoven, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1108 op de gemeentelijke website vanaf 14 maart 2022 tot en met 1 augustus 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.