Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1106 - Tijdelijk politiereglement - Fusiefeest en Bondsfeest St. Hubertus Manestraat op 4-5-11 en 12 juni 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 maart 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende het fusiefeest en het bondsfeest van schutterij St. Hubertus Manestraat op 4-5-11 en 12 juni 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1106 op de gemeentelijke website vanaf 14 maart 2022 tot en met 13 juni 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.