Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1105 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod voor vrachtwagens in de Dennebosstraat van 01-03-2022 tot en met 31-05-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 28 februari 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Dennebosstraat vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 mei 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1105 op de gemeentelijke website vanaf 7 maart 2022 tot en met 1 juni 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.