Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1103 - Tijdelijk politiereglement - uitbreiding terras café Beej Nelis wegens coronamaatregelen

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 21 februari 2022 het tijdelijk politiereglement betreffende de uitbreiding van het terras van café Beej Nelis wegens coronamaatregelen vanaf 21 februari 2022 tot en met 30 juni 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1103 op de gemeentelijke website vanaf 23 februari 2022 tot en met 1 juli 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.