Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1099 - Tijdelijk politiereglement - Kennedymars op 16-04-2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 december 2021 het tijdelijk politiereglement betreffende de jaarlijkse Kennedymars op 16 april 2022, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1099 op de gemeentelijke website vanaf 3 januari 2022 tot en met 18 april 2022.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.