Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1098 - aanpassing huishoudelijk reglement en tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen en evenemententerreinen

de gemeenteraad van 7 december 2020 keurde de aanpassing van het huishoudelijk reglement en het tarievenreglement van de gemeentelijke buurthuizen en evenemententerreinen, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.