Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1094 - wijziging van het besluit van 7 februari 2005 houdende vaststelling tarieven en leengelden van de openbare bibliotheek

de gemeenteraad van 5 oktober 2020 keurde de wijziging van het besluit van 7 februari 2005 houdende vaststelling tarieven leengelden en dergelijke van de openbare bibliotheek, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.