Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1087 - aanpassing RPR bijlage V-2018 betreffende de uitgewerkte salarisschalen AD en FD

de gemeenteraad van 5 maart 2018 keurde de aanpassing van de rechtspositieregeling - bijlage V-2018 betreffende de uitgewerkte salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel directeur, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 23 december 2021. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.