Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1077 - Goedkeuring aanpassing reglement vieringen

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 november 2021 een reglement goed betreffende de aanpassing inzake tussenkomst van de gemeente bij recepties van verenigingen en particulieren bij gelegenheid van jubilea.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 17 november 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.