Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1076 - Tijdelijk politiereglement - Kerstmannenrun Dorpsplein Kinrooi op 26-12-2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 oktober 2021 het tijdelijk politiereglement betreffende de Kerstmannenrun op het Dorpsplein te Kinrooi op 26 december 2021, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1076 op de gemeentelijke website vanaf 8 november tot en met 31 december 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.