Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1074 - Tijdelijk politiereglement - tweede kermis Geistingen op 07-11-2021

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 oktober 2021 het tijdelijk politiereglement betreffende de tweede kermis te Geistingen op 7 november 2021, goed.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1074 op de gemeentelijke website vanaf 12 oktober tot en met 14 november 2021.
De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.